เครื่องบันทึก HD-SDI

bgproduct10-1 เครื่อง บันทึกภาพระบบ HD-SDI รองรับการต่อสัญญาณภาพได้ 4 ช่องสัญญาณ พร้อมระบบเสียง สามารถต่อการแสดงผลได้ที่ช่องทีวี HDMI ในความคมชัดที่ 1080P/ช่องสัญญาณ more bgproduct10-1 เครื่องบันทึก HD-SDI รองรับการต่อสัญญาณภาพได้ 8 ช่องสัญญาณ พร้อมระบบเสียง พร้อมการแสดงภาพผ่าน HDMI โดยบันทึกเป็น 1080P/ช่องmore
bgproduct10-1 เครื่องบันทึกภาพระบบ HD-SDI พร้อมระบบเสียง รองรับการต่อภาพผ่านช่อง HDMI และสามารถบันทึกภาพในความคมชัดที่ 1080Pmore