เครื่องบันทึก cctv

cctvok-0404

OK-0404

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 4 ช่อง พร้อมระบบเสียง 1 ช่อง รองรับการต่อสัญญาณภาพออก ทีวีในช่อง HDMI คุณภาพที่บันทึกภาพ ระบบ D1WWREAD

cctvok-0404

OK-0804

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 8 ช่องรองรับระบบสัญญาณเสียง และสามารถต่อภาพ ออกทีวีในช่อง HDMI ภาพที่บันทึกเป็นระบบ D1WWREAD

cctvok-0404

OK-1604

เครื่องบันทึกภาพ 16 ช่อง พร้อมระบบเสียง สามารถต่อสัญญาณภาพออก สัญญาณ HDMI ในช่องทีวี คุณภาพภาพที่บันทึก ระบบ D1WWREAD

 

Save