บริษัทกล้องวงจรปิด โอกามิเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดcctv

เปิดบริการมามากกว่า 12 ปีในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด(CCTV) ซึ่งบริษัทได้เติบโตขึ้นทุกปี จึงมีความสามารถในการรองรับบริการด้านกล้องวงจรปิดที่กำลังขยาย ได้ในขณะนี้ ซึ่งทางบริษัทเชื่อว่าทางเรามีความสามารถพอเพียงในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ในด้านบริการ ทุกท่านอาจจะมองว่า ธุรกิจกล้องวงจรปิดเป็นการจำหน่ายสินค้า แต่ทางบริษัทมองว่าเป็นการบริการมากกว่าเนื่องจากทางบริษัท ต้องคอยเข้าไปตรวจเช็คสินค้าเป็นระยะ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับสินค้าตลอดระยะเวลาในการรับประกันสินค้า เราไม่ได้จำหน่ายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ทางเราเน้นงานด้านบริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้เลือกสินค้าที่เราสามารถให้การรับประกันได้สูงสุดและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากที่สุด
ตัวอย่างลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทเราในการเข้าดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ในโรงงานและร้านค้า

index1 index2 index3 index4 index5 index6 index7 index9 index10 index11 index12 index13 index14 index15 index16 index17 index18 index19 index21 index22

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search