cctvok-0404

OK-0404HF-A

เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด รุ่นความคมชัดสูงรองรับการบันทึกภาพกล้อง 4 ตัวพร้อมระบบเสียง และการแสดงภาพผ่านทางช่อง HDMI บันทึกภาพระบบ D1 real-timeWWREAD
cctvok-0404

OK-0804HF-A

เครื่องบันทึก รุ่นความคมชัดสูงรองรับการทำงานของกล้อง 8 ตัวพร้อมระบบเสียง สามารถแสดงภาพทางทีวีที่ช่องสัญญาณ HDMIWWREAD
cctvok-0404

OK-1604HF-A

เครื่องบันทึก DVR 16 ช่องสัญญาณภาพ รองรับการแสดงภาพผ่านทางช่อง HDMI บันทึกภาพที่ความคมชัด D1 real-timeWWREAD
cctvok-3204hf-s

OK-3204HF-S

DVR 32 ช่องสัญญาณภาพ พร้อมระบบเสียง แสดงภาพผ่านทางช่อง HDMI บันทึกภาพที่ความคมชัด D1 real-timeWWREAD
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search