IP Camera รุ่น OK-IP4200TC

กล้องวงจรปิด IP Camera รุ่น OK-IP4200TC

IP Camera รุ่น OK-IP4200TC

กล้องไอพีที่มีความคมชัดสูงถึง 2 ล้านพิกเซลซึ่งสินค้ารุ่นนี้ได้เลือกไอซีของทางค่าย Samsung ในการประมวณผลภาพทำให้ได้ภาพที่มีความคมชัดสูงกว่าสินค้าทั่วไปที่มีขายในท้องตลาด ส่วนหลอดอินฟาเรดที่ได้ใช้กับตัวกล้องรุ่นนี้ยังเป็นอินฟาเรดแบบ LED ทำให้ได้แสงในช่วงเวลากลางคืนมีความสว่างกว่าทั่วไปและยังประหยัดไฟอีกด้วย ในด้านของเลนส์กล้องวงจรปิดเป็นเลนส์ประเภทที่สามารถปรับซูมภาพได้เพื่อให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ในการใช้งานเท่ากับว่ากล้องไอพีรุ่นนี้เหมาะสำหรับทุกสภาพการใช้งานก็ว่าได้

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search