ok-ip1820lf-p

OK-IP1820LF-P กล้องระบบไอพีมีระบบ AI (เข้ารหัสเป็นดิจิตอลทั้งระบบ) กล้องรุ่น OK-IP18020LF-P สามารถใช้ได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารความคมชัดของตัวกล้องอยู่ที่  1080P (2ล้านพิกเซล) ซึ่งตัวไอซีในการประมวณผลภาพจะเป็นของทางค่าย Sony ที่ให้ความสมจริงและเรื่องสีสดใสแต่ถ้านำภาพกล้อง 2 ล้านพิกเซลรุ่นอื่น ๆ มาเทียบภาพจะเห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนในเรื่องความคมชัด ส่วนสำหรับไฟที่ตัวกล้องต้องการสามารถใช้ได้ทั้งระบบ Poe หรือหม้อแปลงก็ได้ เนื่องจากตัวกล้องลองรับการทำงานทั้งหมดรวมถึงตัวกล้องมีระบบ ONVIF ทำให้สามารถใช้กับเครื่องบันทึกภาพกล้องได้ทุกรุ่น

สรุปข้อดีของกล้องรุ่นนี้

 • มีความคมชัดสูงกว่ากล้องระบบ 2 ล้านพิกเซลทั่วไป
 • มีขนาดเล็กทำให้สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกอาคารและภายในอาคาร
 • บอดี้เป็นเหล็กทำให้มีความคงทนกว่ากล้องทั่วไป
 • มีแสงอินฟาเรดเป็นระบบ LED ทำให้มีความคงทนสูง
 • มีระบบตรวจจับใบหน้า
 • มีระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุก
 • มีระบบปิดบังพื้นที่ส่วนตัว
 • มีระบบโมชั่นในการตรวจจับการเคลื่อนไหว
 • มีระบบ ONVIF
 • มีระบบ P2P ในตัวกล้อง
 • มีระบบไฟเป็น Poe
 • มีระบบ Smart AI
 • สินค้ารับประกันนาน 3 ปี

ภาพที่ได้จากกล้องรุ่น OK-IP1820LF-P1

ภาพตัวอย่างกล้องรุ่นOK-IP1820LF-P1
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search