bgproduct09-3 tag4รายละเอียดตัวกล้อง : กล้อง ipcamera หรือเรียกกันว่า network camera หรือ กล้องวงจรปิด hd ซึ่งกล้องวงจรปิดรุ่นนี้มาพร้อมกับความคมชัดระดับ full hd ที่ขนาดภาพ 1080P และมีหลอดอินฟาเรดเพื่อช่วยในการจับภาพตอนกลางคืน และตัวเลนส์กล้องสามารถปรับซูมได้ตั้งแต่ 3.3-12mm แล้วแต่ขนาดพื้นที่ขนาดหน้างาน ลองรับการดูภาพผ่าน iphone ipad android และสามารถดูภาพผ่านคอมพิวเตอร์ได้ไม่ว่าจะเป็น pc หรือ mac รวมถึงบันทึกภาพที่คอมพิวเตอร์ได้
16 freecms 15 13 11 10 09 08 06 04 05 03 0219 07

OK-3004FHD1 OK-3004FHD2

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search