ok-4006s tag2กล้องวงจรปิดรุ่น OK-4007s โดยประกอบเข้า body dome เหล็กเพื่อป้องกันการทุบทำลาย เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคาร หรือตามชายคาบ้านพักอาศัยหรือสำนักงาน โดยมีอินฟาเรด array ในการช่วยทำให้มองภาพตอนกลางคืนได้คมชัดยิ่งขึ้นและเป็นการขยายระยะเวลาหลอด อินฟาเรดให้ใช้ได้ระยะเวลานานขึ้น ความคมชัดของกล้องรุ่นนี้อยู่ที่ 550TVL และมีปุ่มสำหรับการตั้งค่าการใช้งานที่สายกล้อง ซึ่งการตั้งค่าต้องให้ผู้มีความชำนาญในการตั้งค่าเพื่อให้เหมาะกับสถานที่ ใช้งาน ไอซีที่ใช้เป็น SONY Effio Hi-Res ระบบ CCD
16 15 04 03 02

ok-4007

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search