bgproduct02 tag2กล้องวงจรปิดรุ่นนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร หรือตามชายคาบ้านในส่วนที่ไม่โดนน้ำ เนื่องจากกล้องรุ่นนี้ไม่มีความสามารถในการป้องกันน้ำ body ของกล้องรุ่นพิเศษกว่ารุ่นอื่นคือเป็นโดมที่ใช้ body เหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัย เพื่อป้องกันการทุบทำลาย ความคมชัดของสินค้าอยู่ที่ 520 TVL ไอซีที่ใช้ Sony Super HAD II Double-Density WD CCD
16 15 04 03 02

8

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search