bgproduct3 tag1รายละเอียดตัวกล้อง : กล้องวงจรปิดทรงมาตรฐาน สามารถเปลี่ยนหน้าเลนส์ได้ตามแต่ขนาดที่ลูกค้าต้องการ 4-16 mm กล้องรุ่นนี้สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน แต่ต้องใช้อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมในการติดตั้ง ความสามารถพิเศษของกล้องรุ่นนี้คือ เป็นระบบ day/night เหมาะสำหรับที่ๆ ต้องการแสงน้อย และต้องการความคมชัดสูงในการมองภาพ กล้องเป็นระบบ pal ไอซีที่ใช้ sony super had ขนาด ฉากรับภาพ 1/3 ความคมชัดที่ 550 TVL
03 04 02 16 15 14

ok-5006

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search