ok-6006 tag1กล้องวงจร ปิด มาตรฐาน สามารถเลือกหน้าเลนส์ได้ระหว่าง 4mm-16mm หน้ากล้อง 1/3″ สี ระบบ CCD ไอซีที่ใช้ Sony Effio Hi-Res ความละเอียดภาพ 700TVL ดวาม ต้องการแสงของกล้องอยู่ที่ 0.001 Lux ที่ระยะโพกัส F1.2ความสามารถของกล้องรุ่นคือติดตั้งได้ทั้ง ภายในและภายนอก แต่ต้องใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมสำหรับแต่ล่ะสถานที่ๆใช้ งาน และการใช้แสงน้อย ระบบการควบคุมกล้องวงจรปิดเป็นระบบดิจิตอล มีปุ่มในการควบคุมตัวกล้องที่ด้านหลังตัวกล้อง
15 14 16 04 03 02

ok-6006

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search