bgproduct03-1 tag3กล้องวงจรปิดอินฟาเรดกันน้ำ รุ่นนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร และต้องการภาพมุมกว้าง เนื่องจากกล้องวงจรปิดรุ่นนี้ใช้ lens 4 mm ในการมองมุมภาพ ความคมชัดของภาพอยู่ที่ 480 TVL ระยะอินฟาเรดอยู่ที่ประมาณ 15 เมตรในกรณีที่มีจุดตกกระทบของแสง ไอซีที่ใช้เป็น sony super HAD ระบบกล้องเป็นระบบ pal ใช้สำหรับเอเชียเท่านั้น ส่วน body ที่ใช้เป็น body เหล็กสีดำ
16 15 14 04 03 02 01

ok-7004

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search