รีวิวผลงานติดตั้งกล้องและอินเตอร์คอม

ผลงานการเข้าดำเนินการติดตั้งกล้องและอินเตอร์คอม

งานติดตั้งอินเตอร์คอม ทางบริษัทโอกามิได้รับมอบความไว้วางใจในการเข้าดำเนินการติดตั้งกล้องให้กับทางบริษัทอาหารและเครื่องดื่มทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิ สำนักงานใหญ่รวมถึงทางบ้านของเจ้าของบริษัทและยังเข้าให้บริการด้านอินเตอร์คอมให้กับทางโรงงานเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

ติดตั้งกล้องมองผู้ติดต่อ กล้องมองภาพรวม ติดตั้งมองผู้ติดต่อโรงงาน ติดตั้งอินเตอร์คอมภายนอกอาคาร ติดตั้งอินเตอร์คอมกระจายจุดที่ 2 ติดตั้งกล้องพร้อมอินเตอร์คอม การเดินสายภายนอกอาคาร ผลงานติดตั้งอินเตอร์คอมผล

Posted in ผลงานการติดตั้ง.