ผลดีผลเสียกล้องวงจรปิด

เตรียมตัวก่อนซื้อกล้องวงจรปิด

-ทำไมต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด

-ผลดีที่ได้หลังจากติดตั้งกล้องวงจรปิด

-ติดตามการทำงานของพนักงาน

-ป้องกันโจนผู้ร้าย

-ติดตามการทำงานของเครื่องจักร

-ดูความเคลื่อนไหวภายในสถานที่ต่างๆ

-ตรวจดูการขนย้ายสินค้า

-ฯลฯ

-ผลเสียที่ได้รับหลังจากติดตั้งกล้องวงจรปิด

-ต้องลงทุนในการติดตั้ง เป็นเงินค่อนข้างสูงเมื่อต้องการความคมชัดและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

-ติดตั้งกล้องวงจรปิดกับ บุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือจะได้ผลเสียมากกว่าผลดี เช่นไม่เข้ามาบริการหลังการขาย การเจาะระบบกล้องวงจรปิด ฯลฯ

-กล้องวงจรปิดแบ่งเป็นประเภท ได้แก่

กล้องวงจรปิดชนิดภายใน แบ่งเป็น

1.กล้องวงจรปิดชนิดโดม(Dome)

-กล้องโดมอินฟาเรด แบ่งย่อยได้อีก 2 ชนิด

-กล้องโดมอินฟาเรด array

กล้องโดมอินฟาเรด array แบบเลนส์ Board Lens
กล้องโดมอินฟาเรด array แบบเลนส์ c/cs

-กล้องโดมอินฟาเรดธรรมดา

กล้องโดมอินฟาเรดแบบเลนส์ Board Lens
กล้องโดมอินฟาเรดแบบเลนส์ c/cs

2.กล้องวงจรปิดชนิดภายนอก

-กล้องอินฟาเรดภายนอกแบ่งย่อยได้ 2 ชนิด

-กล้องอินฟาเรด array

กล้องอินฟาเรด array แบบเลนส์ Board Lens
กล้องอินฟาเรด array แบบเลนส์ c/cs

-กล้องอินฟาเรดธรรมดา

กล้องโดมอินฟาเรดแบบเลนส์ Board Lens
กล้องโดมอินฟาเรดแบบเลนส์ c/c

3.กล้องวงจรปิดมาตราฐาน(ใช้ได้ทั้งภายใน/ภายนอก)

Posted in วงจรปิด.