ผลดีผลเสียกล้องวงจรปิด

 In กล้องวงจรปิด

เตรียมตัวก่อนซื้อ กล้องวงจรปิด

-ทำมัยต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด

-ผลดีที่ได้หลังจากติดตั้งกล้องวงจรปิด

-ติดตามการทำงานของพนักงาน

-ป้องกันโจนผู้ร้าย

-ติดตามการทำงานของเครื่องจักร

-ดูความเคลื่อนไหวภายในสถานที่ต่างๆ

-ตรวจดูการขนย้ายสินค้า

-ฯลฯ

-ผลเสียที่ได้รับหลังจากติดตั้งกล้องวงจรปิด

-ต้องลงทุนในการติดตั้ง เป็นเงินค่อนข้างสูงเมื่อต้องการความคมชัดและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

-ติดตั้งกล้องวงจรปิดกับ บุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือจะได้ผลเสียมากกว่าผลดี เช่นไม่เข้ามาบริการหลังการขาย การเจาะระบบกล้องวงจรปิด ฯลฯ

-กล้องวงจรปิดแบ่งเป็นประเภท ได้แก่

กล้องวงจรปิดชนิดภายใน แบ่งเป็น

1.กล้องวงจรปิดชนิดโดม(Dome)

-กล้องโดมอินฟาเรด แบ่งย่อยได้อีก 2 ชนิด

-กล้องโดมอินฟาเรด array

กล้องโดมอินฟาเรด array แบบเลนส์ Board Lens
กล้องโดมอินฟาเรด array แบบเลนส์ c/cs

-กล้องโดมอินฟาเรดธรรมดา

กล้องโดมอินฟาเรดแบบเลนส์ Board Lens
กล้องโดมอินฟาเรดแบบเลนส์ c/cs

2.กล้องวงจรปิดชนิดภายนอก

-กล้องอินฟาเรดภายนอกแบ่งย่อยได้ 2 ชนิด

-กล้องอินฟาเรด array

กล้องอินฟาเรด array แบบเลนส์ Board Lens
กล้องอินฟาเรด array แบบเลนส์ c/cs

-กล้องอินฟาเรดธรรมดา

กล้องโดมอินฟาเรดแบบเลนส์ Board Lens
กล้องโดมอินฟาเรดแบบเลนส์ c/c

3.กล้องวงจรปิดมาตราฐาน(ใช้ได้ทั้งภายใน/ภายนอก)

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search