จบไปอีก 1 ที่ในการติดตั้งกล้องให้กับทาง OPPO Shop

 In ผลงานการติดตั้ง

ทางบริษัทได้เข้าดำเนินการเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยให้กับทาง Shop Oppo ทั่วประเทศเพื่อช่วยในการดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายใน Shop Oppo โดยเงื่อนไขในการติดตั้งจำเป็นที่จะต้องสามารถดูภาพผ่านระบบ Online ได้และสามารถดูย้อนหลังผ่านคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใหญ่รวมถึงความคุมการทำงาน ทั้งหมดของเครื่องบันทึกภาพได้ซึ่งสินค้าของทาง บริษัทโอกามิสามารถตอบสนองต่อความความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีจึงได้รับมอบความไว้วางใจให้ดำเนินการเรื่องกล้องให้กับทาง Oppo ทางบริษัทจึงได้นำภาพการติดตั้งมาเพื่อรีวิวบริการของเรากันคะ

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

ติดตั้งกล้องวงจรปิด บูทแสดงเพรช (1)