ผลงานการติดตั้งกล้อง

จบไปอีก 1 ที่ในการติดตั้งกล้องให้กับทาง OPPO Shop

ทางบริษัทได้เข้าดำเนินการเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยให้กับทาง Shop Oppo ทั่วประเทศเพื่อช่วยในการดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายใน Shop Oppo โดยเงื่อนไขในการติดตั้งจำเป็นที่จะต้องสามารถดูภาพผ่านระบบ Online ได้และสามารถดูย้อนหลังผ่านคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใหญ่รวมถึงความคุมการทำงาน ทั้งหมดของเครื่องบันทึกภาพได้ซึ่งสินค้าของทาง บริษัทโอกามิสามารถตอบสนองต่อความความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีจึงได้รับมอบความไว้วางใจให้ดำเนินการเรื่องกล้องให้กับทาง Oppo ทางบริษัทจึงได้นำภาพการติดตั้งมาเพื่อรีวิวบริการของเรากันคะ

Posted in ผลงานการติดตั้ง.