ผลงานที่ปตท

 In ผลงานการติดตั้ง

ทางบริษัทได้มีโอกาสรับใช้ในการติดตั้งระบบกล้องให้กับปตท.และปรับปรุงระบบเก่าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานทางเรา จึงได้นำผลงานในการดำเนินการฝากกันคะ

ผลงานติดตั้งปตท. วางแนวสายกล้อง ปรับปรุงระบบกล้องเก่า แก้ไขมุมกล้อง ปรับมุมกล้องเก่า ภาพกล้องที่ได้ ผลงานกล้องที่ปตท

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

ติดตั้งกล้องshellthailand-12ผลงานการติดตั้งกล้อง