ผลงานที่ปตท

ทางบริษัทได้มีโอกาสรับใช้ในการติดตั้งระบบกล้องให้กับปตท.และปรับปรุงระบบเก่าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานทางเรา จึงได้นำผลงานในการดำเนินการฝากกันคะ

ผลงานติดตั้งปตท. วางแนวสายกล้อง ปรับปรุงระบบกล้องเก่า แก้ไขมุมกล้อง ปรับมุมกล้องเก่า ภาพกล้องที่ได้ ผลงานกล้องที่ปตท

Posted in ผลงานการติดตั้ง.