ผลงานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่สามมิตร

ผลงานการเข้าดำเนินการระบบรักษาความปลอดภัยที่สามมิตร

งานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ให้กับทางสามมิตรโดยใช้สาย Fiber ในการเดินเพื่อเป็นจุดเชือมต่อสัญญาณของแต่ละโรงงานเข้าด้วยกันโดยทางบริษัทแนะนำให้ใช้จำนวน core ที่มากกว่าเพื่อเป็นการวางแผนเพื่ออนาคต เพราะเสียค่าแรงแค่ครั้งเดียวไม่ต้องเดินจำนวนหลาย ๆ เส้นอีกต่อไปถ้าต้องการใช้มากกว่าเดิมเพียงแค่เชื่อมต่อสัญญาณก็เป็นอันใช้ได้

ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย สามมิตร ระบบรักษาความปลอดภัย เชื่อมจุดพักสายไฟเบอร์ งานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

Posted in ผลงานการติดตั้ง.