ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 8

ผลงานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่โรงไฟฟ้า

ผลงานการเข้าดำเนินการติดตั้งระบบที่โรงไฟฟ้า

ทางบริษัทโอกามิได้มีโอกาสรับใช้โรงไฟฟ้าในการติดตั้ง พร้อมเซ็ทระบบกล้องเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและง่ายต่อการควบคุมดูแลระบบ เครื่องจักรในการผลิตกระแสไฟ ส่วนที่สำคัญทางโรงงานสามารถลดจำนวนพนักงานที่ใช้ในสถานที่ลงได้ในระยะยาวและง่ายต่อการควบคุมการทำงานของพนักงานในภาคส่วนต่าง ๆ โดยทางบริษัทเข้าดำเนินการติดตั้งระบบกล้องจำนวน 32 ตัวเพื่อมองภาพได้ทั้งหมดทั่วโรงไฟฟ้า ทางบริษัทขอขอบพระคุณในการให้ทางบริษัทได้มีโอกาสรับใช้ในการติดตั้งระบบในครั้งนี้และครั้งต่อ ๆ ไปด้วยคะ

ผลงานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่โรงไฟฟ้า ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 2 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 3 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 4 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 5 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 6 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 7 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 8 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 9 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 10

Posted in ผลงานการติดตั้ง.

Comments are closed.