ผลงานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่โรงไฟฟ้า

 In ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการเข้าดำเนินการติดตั้งระบบที่โรงไฟฟ้า

ทางบริษัทโอกามิได้มีโอกาสรับใช้โรงไฟฟ้าในการติดตั้งพร้อมเซ็ทระบบกล้องเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและง่ายต่อการควบคุมดูแลระบบ เครื่องจักรในการผลิตกระแสไฟ ส่วนที่สำคัญทางโรงงานสามารถลดจำนวนพนักงานที่ใช้ในสถานที่ลงได้ในระยะยาวและง่ายต่อการควบคุมการทำงานของพนักงานในภาคส่วนต่าง ๆ โดยทางบริษัทเข้าดำเนินการติดตั้งระบบกล้องจำนวน 32 ตัวเพื่อมองภาพได้ทั้งหมดทั่วโรงไฟฟ้า ทางบริษัทขอขอบพระคุณในการให้ทางบริษัทได้มีโอกาสรับใช้ในการติดตั้งระบบในครั้งนี้และครั้งต่อ ๆ ไปด้วยคะ

ผลงานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่โรงไฟฟ้า ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 2 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 3 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 4 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 5 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 6 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 7 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 8 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 9 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 10

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

ติดตั้งกล้องshellthailand-12