จบไปอีกงานกับการเข้าติดตั้งภายในอาคารอื้อจือเหลียง

 In กล้องวงจรปิด

จบไปอีก 1 งานในการเข้าดำเนินการเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารอื้อจือเหลียง ซึ่งการเข้าดำเนินการเรื่องระบบเราต้องดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นต้นโครงการกันเลยนะคะ เพราะถ้าไม่เริ่มตั้งแต่ต้นจะไม่สามารถเดินเก็บสายได้นะคะ เหมือนภาพที่เราได้ถ่ายออกมากันคะ ซึ่งภาพจะเห็นว่าทางบริษัทโอกามิเราได้นำท่อ EMT มาใช้ในการเดินสายนำสัญญาณภาพ และที่สำคัญจะต้องมีการทำภาพจุดพักต่าง ๆ ให้มีคำที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการ

ติดตั้งกล้องวงจรปิดอื้อจือเหลียง

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search