ผลงานติดตั้งปั้ม shellthailand

 In ผลงานการติดตั้ง

ผลงานติดตั้งปั้ม shellthailand

ทางบริษัทได้มีโอกาสรับใช้ในการติดตั้งกล้องเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในปั้ม shell thailand ซึ่งเป็นสาขาแรกที่เข้าดำเนินการและยังมีอีกนับ 100 สาขาที่กำลังจะเข้าดำเนินการโดยทางปั้มมีนโยบายในการขยาย สาขาเพิ่มและได้มอบความไว้วางใจในการติดตั้งกล้องภายในปั้มและร้านค้า โดยต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและระบบเซฟตี้ในการติดตั้งรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ต้องได้มาตราฐานสากล โดยทางบริษัทสามารถตอบโจษณ์กับทางลูกค้าได้ทั้งหมดจึงได้รับมอบความไว้วางใจในการเข้าดำเนินการ
เตรียมอุปกรณ์ติดตั้งกล้องshell ที่ตั้งตู้อุปกรณ์กล้อง ติดตั้งกล้องshellthailand-3 กั้นพื้นที่ในการติดตั้งกล้อง ติดตั้งกล้องshellthailand-5 กั้นพื้นที่ทำงานติดตั้งกล้อง markหมายเลยกล้อง ติดตั้งตู้กล้อง ติดตั้งกล้องHIK หลังจากติดตั้งอุปกรณ์กล้อง ติดตั้งกล้องโดยใช้ลิฟท์ ลิฟท์ติดตั้งกล้อง

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 8