0

ติดตั้งกล้องบูทเพรชที่สีลม

ทางบริษัทกล้องโอกามิขอขอบพระคุณในความไว้วางใจในบริการของเราในการเข้าดำเนินการติดตั้งกล้องที่บูทแสดงสินค้าที่สีลมกันนะคะ [...]

0

จบไปอีก 1 ที่ในการติดตั้งกล้องให้กับทาง OPPO Shop

ทางบริษัทได้เข้าดำเนินการเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยให้กับทาง Shop Oppo ทั่วประเทศเพื่อช่วยในการดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายใน Shop Oppo โดยเงื่อนไขในการติดตั้งจำเป็นที่จะต้องสามารถดูภาพผ่านระบบ [...]

0

ผลงานที่ปตท

ทางบริษัทได้มีโอกาสรับใช้ในการติดตั้งระบบกล้องให้กับปตท.และปรับปรุงระบบเก่าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานทางเรา จึงได้นำผลงานในการดำเนินการฝากกันคะ

0

ผลงานติดตั้งปั้ม shellthailand

ผลงานติดตั้งปั้ม shellthailand ทางบริษัทได้มีโอกาสรับใช้ในการติดตั้งกล้องเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในปั้ม shell thailand ซึ่งเป็นสาขาแรกที่เข้าดำเนินการและยังมีอีกนับ 100 [...]

1

ผลงานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่โรงไฟฟ้า

ผลงานการเข้าดำเนินการติดตั้งระบบที่โรงไฟฟ้า ทางบริษัทโอกามิได้มีโอกาสรับใช้โรงไฟฟ้าในการติดตั้งพร้อมเซ็ทระบบกล้องเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและง่ายต่อการควบคุมดูแลระบบ [...]

0

ผลงานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่สามมิตร

ผลงานการเข้าดำเนินการระบบรักษาความปลอดภัยที่สามมิตร งานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ให้กับทางสามมิตรโดยใช้สาย Fiber [...]

0

ติดตั้งนิมิตรใหม่

ผลงานการติดตั้งกล้องกับทางสน.นิมิตรใหม่ ทางเราได้เข้าติดตั้งกล้องให้กับทางสน.เพื่อเพิ่มความคมชัดในการดูแลพื้นที่ให้สะดวกยิ่งขึ้น และยังสามารถดูภาพผ่านระบบ Online [...]

page 1 of 2