การติดตั้งกล้องวงจรปิด

การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตัวอาคาร

กล้อง ipการจับภาพของกล้อง ip ให้ได้คุณภาพและความชัดของภาพนั้น ผู้ติดตั้งจำเป็นต้องตรวจดูอาคารและสถานที่เอาไว้ก่อนการติดตั้งกล้องวงจรปิดเสมอ  เพื่อให้เกิดการจับภาพได้มีคุณภาพ เพราะจากที่ผ่านมาพบว่าการติดตั้งกล้องวงจรปิดของบริษัทกล้องวงจรปิดนั้น ไม่สามารถทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเท่าที่ควร ภาพที่ได้ออกมาไม่ชัดบ้าง กล้องวงจรปิดอยู่ในมุมอัพจนเกินไปไม่สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ หรือเครื่องบันทึก ที่เรียกว่า DVR นั้น ก็ไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ผู้ติดตั้งควรจะกำชับให้บริษัทกล้องวงจรปิดนั้น สำรวจทิศทางของการติดตั้งกล้อง ip ภายในตัวอาคาร หรือช่วยกันวิเคราะห์ว่าจุดไหน มุมไหน ที่จะทำการบันทึกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเดินสายไฟในตัวสถานที่ที่จะติดตั้งต้องให้ห่างจากจำพวกสัตว์รบกวนต่างๆไม่ว่าจะเป็น หนู แมว แมลงสาบ หรือสัตว์อื่นๆที่จะมากัดกินสายบันทึกได้

แต่ในปัจจุบันการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv ภายในอาคารสถานที่ ด้วยบริษัทกล้องวงจรปิดได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ติดตั้ง โดยที่ไม่ต้องเดินสายไฟระหว่างเครื่องบันทึกกับกล้องวงจรปิดแต่อย่างใด ทำให้กล้องวงจรปิดนั้นมีอิสระในการตั้ง อิสระในการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อที่จะจับภาพเอาไว้ นั้นก็คือ อุปกรณ์ที่มีชื่อว่ากล้องวงจรปิดแบบไร้สาย

กล้องวงจรปิดแบบไร้สายหรือชนิดไร้สายนี้ มันจะทำงานโดยการส่งสัญญาณภาพผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณวิทยุ เป็นต้น การใช้งานกล้องวงจรปิดแบบไร้สายหรือที่เรียกว่า Wireless security CCTV เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในเรื่องการส่งภาพ เสียง ต่างๆโดยที่กล้องวงจรปิดแบบไร้สายอาจจะต้องดำเนินการใช้สายที่เรียกว่าเคเบิลเอาไว้เป็นตัวส่งสัญญาณจากกล้องวงจรปิดเข้าไปยังเครื่องบันทึก โดยที่ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือช่างไม่ต้องเดินสายจากตัวกล้องไปยังเครื่องบันทึกเลย แต่ตัวกล้องวงจรปิดนั้นจำเป็นต้องมีเครื่องสำรองไฟ หรือแบตเตอร์รี่เป็นตัวขับเคลื่อนให้กล้องวงจรปิดสามารถทำงานได้ตลอดเวลา ด้วยความสะดวกสบายแบบนี้บริษัทกล้องวงจรปิดได้นำเอาอุปกรณ์ไร้สาย อย่างกล้องวงจรปิดไร้สายมาทำตลาดมากขึ้น และกำลังได้รับความนิยมจากลูกค้า ที่นำมาติดตั้งภายในอาคาร บริษัทของตัวเอง แต่กล้องวงจรปิดไร้สายยังถือว่ามีราคาสูงอยู่พอสมควร ผู้ติดตั้งก็คำนวณให้ดีหรือศึกษาให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้งานนาน

กล้องวงจรปิดไร้สายที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ที่จะนำมาติดตั้งภายในสถานที่ภายในอาคาร มีอยู่ 2 ประเภทคือแบบอนาล็อคและแบบดิจิตอล ทั้งสองแบบนั้นมีความสามารถและการใช้งานที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยแต่อย่างไหนที่จะเหมาะนำไปติดตั้งภายในตัวอาคาร

ข้อมูลสองแบบจากบริษัทกล้องวงจรปิด

แบบที่ 1 กล้องวงจรปิดประเภทไร้สายแบบอนาล็อคหรือ Analog wireless CCTV เป็นกล้องวงจรปิดที่ใช้การส่งสัญญาณภาพ เสียงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ มีความถี่ของคลื่น 900 MHz 2.4 และ 5.8 GHz โดยเสาที่ส่งสัญญาณนั้นจะต้องมีความสูง พอสมควร คลื่นอะนาล็อคต้องคอยหลบหลีกสิ่งกีดขวาง อย่างกำแพง ประตู และเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านเป็นต้น เพราะการที่จะต้องส่งสัญญาณสูงขนาดนั้นเนื่องมาจาก คลื่นวิทยุเป็นสัญญาณที่สามารถหักเห และถูกรบกวนได้ง่าย เมื่อมีการกระทบกันระหว่างคลื่นและสิ่งกีดขว้าง ทำให้ภาพและเสียงอาจจะไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร กล้องวงจรปิดไร้สายแบบอะนาล็อคนี้ยังทำงานร่วมกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณ Wifi ที่บนความถี่ 900 MHz ได้ด้วย และยังเป็นการส่งสัญญาณที่เป็นมิตรภายในตัวอาคารที่ติดตั้ง

แบบที่ 2 กล้องวงจรปิดประเภทไร้สายแบบดิจิตอล หรือ Digital wireless CCTV เป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียงในรูปแบบสัญญาณเข้ารหัสนั้นเอง โดย ภาพและเสียงที่ได้รับรองว่ามีคุณภาพไม่ต่างจากกล้องวงจรปิดที่ถ่ายเอาไว้ มันสามารถทำงานสื่อสารระหว่างตัวกล้องวงจรปิดและตัวรับสัญญาณ ส่งสัญญาณได้ไกลกว่า 450 ฟุต อีกทั้งยังเชื่อมต่อแบบไร้สายไปยังเครื่องรับบันทึกหรือเครื่อง DVR โดยที่ไม่ต้องใช้สายสัญญาณเข้ามาพ่วงเชื่อมต่อกันอีกด้วย  และเมื่อมีเหตุการณ์ไฟฟ้าไม่เพียงพอ ผู้ติดตั้งก็ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์คอลโทลได้ กล้องวงจรปิดแบบไร้สายดิจิตอลนั้นจะทำงานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือติดตั้งมันให้อยู่บริเวณกลางแจ้ง และมีความสูงอยู่ที่ 100-150 ฟุต ช่วงสัญญาณกล้องวงจรปิดไร้สายจำทำงานได้ดีที่สุดเลนทีเดียว

ในตลาดปัจจุบันกล้องวงจรปิดไร้สายที่นำเสนอกำลังได้รับความนิยมของคนที่ต้องการความรักษาความปลอดภัยหรือบริษัทรักษาความปลอดภัย นำไปใช้งาน ถึงแม้ราคาของกล้องวงจรปิดไร้สายนั้นยังจะมีราคาที่สูงอยู่พอสมควรแต่ ประสิทธิภาพ หรือความไฮเทคของมันนั้นก็คุมค่า คุ้มราคาที่จะลงทุนนำไปติดตั้งเอาไว้

ถึงแม้ปัจจุบันบริษัทกล้องวงจรปิดจะมีมากแต่การติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่หรือตัวอาคารนั้น จุดที่จะต้องติดตั้งนั้นจำเป็นจะต้องเป็นบุคคลที่เข้าใจในลักษณะของอาคารหรือตัวบ้านเป็นอย่างดี เนื่องจากถ้าติดกล้องวงจรปิดเอาไว้โดยที่สามารมองเห็นได้ทั่วไปแล้ว บุคคลที่ไม่หวังดีก็สามารถวางแผนเข้าไปโจรกรรมได้ แทนที่กล้องวงจรปิดจะช่วยเป็นหูเป็นตาอีกแรงหนึ่งกลับกลายเป็นแค่อุปกรณ์แต่งบ้านธรรมดา โดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเมื่อของล้ำค่าในบ้านหายไปแล้ว

Save

Save

Save

Posted in วงจรปิด.

Comments are closed.