ความคมชัดของกล้องวงจรปิด

 In กล้องวงจรปิด

ความคมชัดของกล้องวงจรปิด

ความคมชัดของกล้องวงจรปิดในปัจจุบันกล้องวงจรปิดได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายกล้องงวงจรปิดก็สามารถบันทึกเหตุการณ์นั้น ๆ ไว้ได้ นอกจากนั้น ยังสามารถนำภาพเหตุการณ์ไปใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องดำเนินคดีได้อีกด้วย ในเรื่องของความคมชัดของกล้องวงจรปิดแต่ละรุ่นนั้นจะแตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันความคมชัดของกล้องวงจรปิดจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. ความคมชัดของกล้องวงจรปิดแบบ Analogจะมีหน่วยเป็น TVL ถ้ายิ่งมีค่า TVL มากความคมชัดก็จะสูงตามไปด้วย แต่ถ้ามีค่า TVL น้อยความคมชัดก็จะน้อย ในเรื่องของ TVL จะเกี่ยวเนื่องในเรื่องของราคาด้วยด้วย ถ้า TVL น้อยราคาก็จะถูก แต่ถ้า TVL มาก ราคาก็จะแพงตามไปด้วย ซึ่งในปัจจุบัน TVL ต่ำสุดจะอยู่ที่ 400 TVL สูงสุดจะอยู่ที่ 700-750 TVL แต่ก็มีบางยี่ห้อที่ความคมชัดเท่ากัน เป็นกล้องประเภทเดียวกัน แต่ภาพมีความชัดแตกต่างกัน เป็นเพราะ ชิปที่ฝั่งอยู่ในตัวเครื่อง ซึ่งชิปนี้ถ้าเป็นชิปของโซนี่จะมีความคมชัดมากกว่าชิบปอื่น ๆ จึงทำให้ภาพที่ออกมาจะมีความคมชัดมากกว่า
2. ความคมชัดของกล้องวงจรปิดแบบ IP Cameraจะมีหน่วยเป็น Megapixel โดยความคมชัดของภาพจะมีมากเพราะความถี่ของเส้นจะเยอะขึ้น ทำให้ภาพที่ออกมาคมชัดมากขึ้น โดยยิ่ง Megapixel มากความคมชัดก็จะมากตาม ในปัจจุบันความคมชัดของกล้องวงจรปิด IP Camera จะเริ่มต้นที่ 1.3Megapixel ถึง 3 Megapixel โดยภาพที่ออกมาจะเป็นภาพแบบHD แต่ในเรื่องของราคา กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera จะมีราคาแพงกว่า กล้องวงจรปิดแบบ Analog อยู่มาก
ดังนั้น ก่อนที่จะเลือกซื้อกล้องวงจรปิดนั้น ควรคำนึงถึงปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ซึ่งความคมชัดของกล้องวงจรปิดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เรานำมาพิจารณาในการเลือกซื้อกล้องวงจรปิด นอกจากนั้น เราควรคำนึงถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ด้วยนะค่ะ

Save

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search