การเลือกกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพ

 In กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดcctvกล้องวงจรปิด CCTV (Closed-circuit television) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำหน้าที่เป็นเหมือนยามเฝ้าระวังความปลอดภัย การเลือกใช้กล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้การเฝ้าระวังความปลอดภัยนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับข้อพิจารณาสำคัญในการเลือกกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพที่ดีนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ อุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งอุปกรณ์หลักของกล้องวงจรปิด มีอยู่ 2 ส่วนหลักๆ คือดังนี้
1.คือตัวกล้องวงจรปิด ซึ่งแบ่งได้ 3 ชนิด คือ

  • กล้องแบบโดม เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร ที่มีแสงสว่างคงที่ ซึ่งแสงมีผลกับภาพของกล้องแบบโดม ดังนั้นกล้องชนิดนี้ต้องติดในที่ที่มีแสงสว่างพอ เพื่อให้ภาพที่ปรากฏในกล้องมีความชัดเจน
  • กล้องแบบทรงเหลี่ยม (CS – MOUNT) ใช้บันทึกภาพได้ทั้งภายในและภายนอก โดยต้องใช้คู่กับเลนส์ ซึ่งมีความพิเศษคือสามารถเปลี่ยนขนาดโฟกัสของเลนส์ได้ ทำให้ได้ภาพที่คมชัดตรงตามกับพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน
  • กล้องอินฟาเรด (INFARED) เป็นกล้องชนิดที่ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะกับพื้นที่ที่มืดสนิทในตอนกลางคืน เพราะมีหลอดอินฟาเรด ที่ช่วยจับภาพในที่มืดหรือแสงสว่างน้อยในตอนกลางคืนได้อย่างชัดเจน

2.อุปกรณ์บันทึกภาพ มีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ

  • แบบ PC BASE จะใช้ในโปรแกรม MS Office มีแบบเป็น CARD และแบบผลิตสำเร็จมาพร้อมคอมพิวเตอร์ จะมีคุณสมบัติเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์
  • แบบ STANDALONE เป็นแบบที่เป็นตัวเครื่องผลิตสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
    สำหรับหลักพิจารณาสำคัญในการเลือกอุปกรณ์สำหรับกล้องวงจรบิดที่ดีมีคุณภาพคือ ดูที่ความเร็วของภาพที่แสดงบนจอภาพ เทียบกับความเร็วในการบันทึก ซึ่งจะพิจารณาเป็น ความเร็วภาพ/วินาที (Frame) รวมถึงพิจารณาเรื่องมาตรฐานในการบีบอัด (Compression) หรือการบันทึกไฟล์ภาพ โดยมาตรฐานที่เป็นที่นิยมกันคือไฟล์สกุล MPEG4 , MJPEG และ H.264 MPEG4 เพราะใช้พื้นที่ในการบันทึกน้อย

แต่ยังไงรูปแบบการใช้งานเราต้องดูสถานที่ๆจะติดตั้งเป็นหลักในการเลือกเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานที่และความคมชัดสูงสุด

Save

Save

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search