การเลือกกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพ

กล้องวงจรปิดcctvกล้องวงจรปิด CCTV (Closed-circuit television) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำหน้าที่เป็นเหมือนยามเฝ้าระวังความปลอดภัย การเลือกใช้กล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้การเฝ้าระวังความปลอดภัยนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับข้อพิจารณาสำคัญในการเลือกกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพที่ดีนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ อุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งอุปกรณ์หลักของกล้องวงจรปิด มีอยู่ 2 ส่วนหลักๆ คือดังนี้
1.คือตัวกล้องวงจรปิด ซึ่งแบ่งได้ 3 ชนิด คือ

  • กล้องแบบโดม เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร ที่มีแสงสว่างคงที่ ซึ่งแสงมีผลกับภาพของกล้องแบบโดม ดังนั้นกล้องชนิดนี้ต้องติดในที่ที่มีแสงสว่างพอ เพื่อให้ภาพที่ปรากฏในกล้องมีความชัดเจน
  • กล้องแบบทรงเหลี่ยม (CS – MOUNT) ใช้บันทึกภาพได้ทั้งภายในและภายนอก โดยต้องใช้คู่กับเลนส์ ซึ่งมีความพิเศษคือสามารถเปลี่ยนขนาดโฟกัสของเลนส์ได้ ทำให้ได้ภาพที่คมชัดตรงตามกับพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน
  • กล้องอินฟาเรด (INFARED) เป็นกล้องชนิดที่ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะกับพื้นที่ที่มืดสนิทในตอนกลางคืน เพราะมีหลอดอินฟาเรด ที่ช่วยจับภาพในที่มืดหรือแสงสว่างน้อยในตอนกลางคืนได้อย่างชัดเจน

2.อุปกรณ์บันทึกภาพ มีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ

  • แบบ PC BASE จะใช้ในโปรแกรม MS Office มีแบบเป็น CARD และแบบผลิตสำเร็จมาพร้อมคอมพิวเตอร์ จะมีคุณสมบัติเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์
  • แบบ STANDALONE เป็นแบบที่เป็นตัวเครื่องผลิตสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
    สำหรับหลักพิจารณาสำคัญในการเลือกอุปกรณ์สำหรับกล้องวงจรบิดที่ดีมีคุณภาพคือ ดูที่ความเร็วของภาพที่แสดงบนจอภาพ เทียบกับความเร็วในการบันทึก ซึ่งจะพิจารณาเป็น ความเร็วภาพ/วินาที (Frame) รวมถึงพิจารณาเรื่องมาตรฐานในการบีบอัด (Compression) หรือการบันทึกไฟล์ภาพ โดยมาตรฐานที่เป็นที่นิยมกันคือไฟล์สกุล MPEG4 , MJPEG และ H.264 MPEG4 เพราะใช้พื้นที่ในการบันทึกน้อย

แต่ยังไงรูปแบบการใช้งานเราต้องดูสถานที่ๆจะติดตั้งเป็นหลักในการเลือกเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานที่และความคมชัดสูงสุด

Save

Save

Posted in วงจรปิด.