การพัฒนากล้อง CCTV ในสถานศึกษา

การพัฒนากล้อง CCTV ในสถานศึกษา

เมื่อโรงเรียนเป็นอีกที่หนึ่งที่มีอาชญากรรมหรือความรุนแรงเกิดขึ้น จึงมีการศึกษาเพื่อหาทางป้องกันปัญหาความรุนแรงเหล่านั้นเพื่อปกป้องทั้ง โรงเรียน และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ ผู้นำในชุมชนศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน และพนักงานเป็นสิ่งสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ และความปลอดภัยของประเทศ และภาค รัฐ ได้กลายเป็น ความกังวลที่สุด

โรงเรียนใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดความเสี่ยง หลายคนได้เริ่มด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ของการล็อกประตูและรายการอื่น ๆ ในระหว่างชั่วโมงเรียน รวมถึงการใช้กล้อง CCTV
ในความเป็นจริง ตามตัวบ่งชี้โรงเรียนอาชญากรรมและความปลอดภัย:

  • 2011 ปีโรงเรียน 200910แห่ง คิดเป็น 92% ของโรงเรียนล็อคประตูของพวกเขาในระหว่างชั่วโมงเรียน และ 46% ควบคุมการเข้าถึงจากสนามโรงเรียนกับล็อก หรือตรวจสอบประตู
  • นอกจากนี้ 63% ของโรงเรียนมีระบบการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกรณีฉุกเฉินโรงเรียนที่ และใช้กล้อง CCTV

ตัวเลขเพิ่มปีนี้ จึงไม่เทคโนโลยีเพื่อปกป้องพนักงานและนักเรียน เป็นการสื่อสารทหารผ่านศึกมีมากกว่าสี่สิบปีในสหรัฐอเมริกา มีโซลูชันอินเตอร์คอมตั้งแต่ง่าย พรมเสียงสัญญาณเตือนรายการระบบ intercoms ห้องเรียน ระบบระดับองค์กรซึ่งรวมทั้งหมดของวิธีการสื่อสารโรงเรียนในระบบหนึ่ง

ระบบรักษาความปลอดภัยล่าสุดของเราขยายในแนวคิดนี้จะรวมการสื่อสารระหว่างสำนักงานและห้องเรียน แบ่งหน้าตามค่าใช้จ่าย กำหนดการประกาศ และระฆัง – หรือสื่อสารฉุกเฉินกว้างแม้อำเภอ และ มากมาก ทุกโรงเรียนในอำเภอสามารถผูกพันสำนักงานหลัก ทำให้หลังจากชั่วโมงสื่อสารอาคารและรายการจากตำแหน่งเดียวกัน

Posted in เรื่องน่ารู้.