กล้องวงจรปิดHD

กล้องวงจรปิดHD ที่ลองรับความคมชัดได้สูงตั้งแต่ 720P 960P 1080P ซึ่งภาพที่ออกมาในปัจจุบันนี้มีความคมชัดสูงสุดที่ 1080P หรือ 2ล้านพิกเซลส่วนท่านที่ยังดูเรื่องความคมชัดไม่เป็นจะอธิบายดังนี้น่ะครับ 720P=1 ล้านพิกเซล 960P=1.3 ล้านพิกเซล และ 1080P=2 ล้านพิกเซลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูที่ตัวเครื่องบันทึกควบคู่กันไปด้วยน่ะครับเช่น ถ้าต้องการความคมชัดที่ 1.3 ล้านพิกเซลเครื่องบันทึกภาพต้องสามารถบันทึกภาพได้สูงสุด 960P เช่นกัน

กล้องHD รุ่น OK-5001 ซึ่งกล้องรุ่นนี้มี่ราคาที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับกล้องรุ่นอื่น ส่วนเรื่องความคมชัดจะอยู่ที่ 720P หรือ 1 ล้านพิกเซลซึ่งกล้องรุ่นนี้สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคารได้ ซึ่งมาพร้อมกับหลอดอินฟาเรดทำให้สามารถมองภาพในช่วงเวลากลางคืนได้อย่างชัดเจน

กล้องรุ่นOK-5002 ซึ่งกล้องรุ่นนี้เป็นกล้องโดมเหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคารเท่านั้นไม่เหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร ส่วนเรื่องความคมชัดกล้องตัวนี้อยู่ที่ 720 P หรือ 1ล้านพิกเซล ซึ่งมาพร้อมด้วยหลอดอินฟาเรดทำให้ภาพในช่วงกลางคืนชัดเจนขึ้น

กล้องรุ่น OK-CVI3620TA กล้องทรงกระบอกกันน้ำสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร เรื่องความคมชัดสูงถึง 2 ล้านพิกเซลหรือที่เรียกกันว่า 1080 P มาพร้อมกับหลอดอินฟาเรด LED ทำให้ความคมชัดในช่วงเวลากลางคืนมีความคมชัดสูงขึ้นถึง 1 เท่าตัวจากกล้องทั่วไป

กล้องCCTV รุ่น OK-CVI3200TB ทรงโดมเหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคารเรื่องความคมชัดสูงถึง 2 ล้านพิกเซลและยังมาพร้อมกับหลอดอินฟาเรดชนิด LED ที่สามารถกระจายแสงจากหลอดอินฟาเรดได้มากกว่าเดิมถึงเท่าตัว ส่วนในเรื่อง Body ของตัวกล้องมีการล็อกที่แข็งแรงทำให้ไม่ผู้ไม่หวังดีไม่สามารถปรับมุมกล้องเองได้