CCTV-รุ่นOK-4006

bgproduct02 tag2กล้องวงจรปิดรุ่นนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร หรือตามชายคาบ้านในส่วนที่ไม่โดนน้ำ เนื่องจากกล้องรุ่นนี้ไม่มีความสามารถในการป้องกันน้ำ body ของกล้องรุ่นพิเศษกว่ารุ่นอื่นคือเป็นโดมที่ใช้ body เหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัย เพื่อป้องกันการทุบทำลาย ความคมชัดของสินค้าอยู่ที่ 520 TVL ไอซีที่ใช้ Sony Super HAD II Double-Density WD CCD
16 15 04 03 02

8