CCTV-รุ่นOK-5005

cctv-product2 tag1รายละเอียด: กล้องวงจรปิด(CCTV) ทรงมาตรฐาน สามารถเลือกหน้าเลนส์ได้ระหว่าง 4mm-16mm หน้ากล้อง 1/3″ สี ระบบ CCD ไอซีที่ใช้ Sony Super HAD ค่าความละเอียดของภาพ 480 TVL ความสามารถของกล้องรุ่นคือติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก แต่ต้องใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมสำหรับแต่ล่ะสถานที่ๆใช้ งาน
02 03 04 14 15 16

ok-5005