CCTV-รุ่นOK-6006

ok-6006 tag1กล้องวงจร ปิด มาตรฐาน สามารถเลือกหน้าเลนส์ได้ระหว่าง 4mm-16mm หน้ากล้อง 1/3″ สี ระบบ CCD ไอซีที่ใช้ Sony Effio Hi-Res ความละเอียดภาพ 700TVL ดวาม ต้องการแสงของกล้องอยู่ที่ 0.001 Lux ที่ระยะโพกัส F1.2ความสามารถของกล้องรุ่นคือติดตั้งได้ทั้ง ภายในและภายนอก แต่ต้องใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมสำหรับแต่ล่ะสถานที่ๆใช้ งาน และการใช้แสงน้อย ระบบการควบคุมกล้องวงจรปิดเป็นระบบดิจิตอล มีปุ่มในการควบคุมตัวกล้องที่ด้านหลังตัวกล้อง
15 14 16 04 03 02

ok-6006