CCTV-รุ่นOK-5007S

cctv5007 tag1รายละเอียด: CCTV กล้องวงจรปิด ทรงมาตรฐาน สามารถเลือกหน้าเลนส์ได้ระหว่าง 4mm-16mm หน้ากล้อง 1/3″ สี ระบบ CCD ไอซีที่ใช้ Sony Effio Hi-Res ค่าความละเอียดของภาพ 550 TVL ความสามารถของกล้องรุ่นคือติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก แต่ต้องใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมสำหรับแต่ล่ะสถานที่ๆใช้ งาน และการใช้แสงน้อย ระบบการควบคุมกล้องวงจรปิดเป็นระบบดิจิตอล
16 15 14 04 03 02

ok-5007