CCTV-รุ่นOK-7003

ok-7003 tag3กล้องวงจรปิด สำหรับภายนอกอาคาร พร้อมหลอดอินฟาเรดสำหรับการมองภาพกลางคืน ความคมชัดของกล้องวงจรปิดอยู่ที่ 700 TVL เลนส์ที่ใช้ในการมองของตัวกล้อง 3.6 mm ภาพที่ได้จะเป็นภาพกว้าง มาพร้อมขากล้องสีเดียวกับตัวกล้องเพื่อเพิ่มความสวยงามในการติดตั้ง ตัวกล้องเป็นระบบ PAL
16 15 14 04 03 02 01

ok-7003