4

oppoปราจีน

ผลงานการติดตั้งกล้องวงจรปิดกับทางOPPOปราจีน ทางโอกามิขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจกับทางโอกามิมาตลอดและต่อเนื่องมาเลื่อยๆน่ะครับกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้กับทางOPPO [...]

2

ติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านนานา

ผลงานการติดตั้งกล้องวงจรปิด HD ให้กับลูกค้าที่อยู่นานา ลูกค้าครั้งนี้พิเศษหน่อยครับเป็นลูกค้าที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดกับทางOkamiไปนานมากแล้วเรียกได้ว่าเป็นลูกค้าเกิน 15 [...]