ติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่บ้านลัดดาว

ผลงานการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับทางหมู่บ้านลัดดาว ซึ่ง […]