เครื่องบันทึกภาพกล้องดิจิตอลรุ่น OK-HNVR-2204 ลองรับกล้องจำนวน 4 ตัวที่ระดับความคมชัดสูงสุดถึง 4 K มีระบบ Onvif ทำให้สามารถต่อเข้ากับกล้องได้ทุกยี่ห้อที่เป็นระบบดิจิตอล รองรับการทำงานรวมกับ HDD. ได้สูงสุดที่ 12 TB. ระบบการบันทึกภาพ H.265+ ทำให้มีความสามารถที่จะบันทึกภาพได้อย่างยาวนานกว่าระบบอื่น ๆ

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search