bgproduct0102tag5กล้องวงจรปิด hd-sdi เป็นระบบใหม่ของกล้องวงจรปิด ที่สามารถใช้กับสาย RG6 ได้เลยครับ หรือใช้กับสายกล้องวงจรปิดรุ่นเก่าได้ทั้งหมด เพียงแต่ภาพที่ได้นั้นจะมีความคมชัดกว่ากล้องธรรมดาหลายเท่าตัว โดยกล้องระบบนี้เราจะแบ่งเป็นขนาดภาพ มากกว่ารายเส้นที่ใช้ครับ เช่นกล้องรุ่นนี้รองรับขนาดภาพที่ 1080P หรือระบบที่เราเรียกกันว่า Full HD ภาพที่ได้ท่านลองนึกถึงการดูภาพจากเครื่องเล่น HD ความคมชัดก็ประมาณเดียวกันครับ กล้องรุ่นนี้เป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดครับ เครื่องบันทึกที่จะใช้กับกล้องรุ่นนี้ต้องเฉพาะกับระบบเดียวกันเท่านั้น คือถ้ากล้องระบบ hd เครื่องบันทึกที่ใช้ก็ต้องเป็นระบบ hd ด้วยครับ การตั้งค่าตัวกล้องเราต้องตั้งค่าที่สายกล้องครับ ไม่ว่าจะเป็นการปรับขนาดภาพ การมองย้อนแสง หรือการปรับซูมภาพ กล้องวงจรปิดรุ่นนี้มีอินฟาเรดมาด้วยครับเพียงแต่อินฟาเรดที่ใช้เป็นอินฟา เรด array และตัวกล้องสามารถใช้ภายนอกอาคารได้เลยไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์อะไรเพิ่ม เติมครับ
16 15 14 13 11 04 03 02 01

11

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search