bgproduct0102

OK-9001HD

กล้องวงจรปิด ระบบ HD-SDI ชนิดอินฟาเรด array ภายนอก เหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร ความคมชัดที่ได้ 1080P,720PWWREAD
bgproduct09-3

OK-9002HD

กล้องวงจรปิด HD-SDI ชนิดโดมอินฟาเรด ภายใน สถานที่ติดตั้งเหมาะสำหรับการติดตั้งภายในเท่านั้น เพื่อความสวยงานในการติดตั้ง ความคมชัดที่ได้ของกล้องรุ่นนี้ 1080P,720PWWREAD
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search