bgproduct02-3tag2กล้องวงจรปิดรุ่นนี้เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคาร หน้าเลนส์สามารถเปลี่ยนได้ระหว่าง 4-16 mm ซึ่งทางลูกค้าต้องระบุหน้าเลนส์ให้กับทางบริษัท หรือถ้าทางบริษัทเป็นผู้ติดตั้งให้จะปรับหน้าเลนส์ให้เหมาะสมกับสถานที่แต่ ล่ะสถานที่ กล้องรุ่นนี้ไม่มีอินฟาเรดแต่สามารถมองภาพในที่แสงน้อยได้ครับ เพียงแต่ว่าต้องมีการปรับค่าที่ตัวกล้อง ส่วนระบบการปรับนั้นเราจะปรับภาพที่ตัวสายกล้อง เนื่องจากกล้องรุ่นนี้เป็นระบบ ดิจิตอลส่วนความคมชัดของกล้องวงจรปิดรุ่นนี้อยู่ที่ 700 TVL ไอซีที่ใช้ SONY Effio Hi-Res,CCD จึงทำให้ทั้งภาพและสีที่ได้นั้นเสมือนจริงมากขึ้น ไม่หลอกตาครับ ส่วนความคมชัดจะมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับเครื่องบันทึกว่ารองรับระบบ หรือเปล่าครับ
16 15 04 03 02

OK-4008

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search