ผลงานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่สามมิตร

 In ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการเข้าดำเนินการระบบรักษาความปลอดภัยที่สามมิตร

งานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ให้กับทางสามมิตรโดยใช้สาย Fiber ในการเดินเพื่อเป็นจุดเชือมต่อสัญญาณของแต่ละโรงงานเข้าด้วยกันโดยทางบริษัทแนะนำให้ใช้จำนวน core ที่มากกว่าเพื่อเป็นการวางแผนเพื่ออนาคต เพราะเสียค่าแรงแค่ครั้งเดียวไม่ต้องเดินจำนวนหลาย ๆ เส้นอีกต่อไปถ้าต้องการใช้มากกว่าเดิมเพียงแค่เชื่อมต่อสัญญาณก็เป็นอันใช้ได้

ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย สามมิตร ระบบรักษาความปลอดภัย เชื่อมจุดพักสายไฟเบอร์ งานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย 8